Postęp robót

Odcinek Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem)
z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19


Zaawansowanie finansowe

38,76% (102 726 067,26 zł netto) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Procentowe zaawansowanie Robót Budimex

Zaawansowanie rzeczowe roboty drogowe Budimex

Zaawansowanie rzeczowe roboty mostowe Budimex

Zaawansowanie rzeczowe roboty branżowe Budimex

Zaawansowanie rzeczowe roboty kubaturowe Budimex