Postęp robót

Odcinek Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem)
z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19


Zaawansowanie finansowe

13,40% (35.526.920,56 zł netto) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej