Postęp robót

Odcinek Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem)
z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 94,0%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,55%


Zaawansowanie finansowe

2,94% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej