Postęp robót

Odcinek Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem)
z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19


Zaawansowanie finansowe

26,62% (70 559 755,97 zł netto) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej