Zdjęcia z poziomu ziemi

Luty 2024 - ⇅

km 9+100
km 9+600 OM-41 węzeł Bielsk Podlaski Północ
km 9+600 OM-41 węzeł Bielsk Podlaski Północ
km 9+800 węzeł Bielsk Podlaski Północ
km 10+600 OM-43
km 10+600 OM-43
km 10+600 OM-43
km 10+800
km 13+050 OM-46, ul.11 Listopada
km 13+050 OM-46, ul.11 Listopada
km 13+400
km 13+600
km 14+400 DK66
km 14+400 łącznik DK66
km 14+400 łącznik DK66
km 14+600 węzeł Bielsk Podlaski Zachód
km 14+800 OM-50, węzeł Bielsk Podlaski Zachód
km 14+700 węzeł Bielsk Podlaski Zachód
km 14+700 węzeł Bielsk Podlaski Zachód
km 14+700 łącznik do DK19
km 14+700 łącznik do DK19
km. 10+600
km. 10+600
km. 10+600
km. 10+600
km. 10+700
km. 10+700
km. 13+000
km. 13+000
km. 13+000
km. 13+000
km. 13+000
km. 13+000
km. 13+050
km. 13+050
km. 13+350
km. 13+350
DK66 km. ok. 14+400
DK66 km. ok. 14+400
DK66 km. ok. 14+400 (Tymczasowa Organizacja Ruchu w okolicy budowy ronda z węzłą do dk66)
km. ok. 10+600
km. ok. 10+700
km. ok. 10+700
km. ok. 13+000
km. ok. 13+000
Roboty ziemne pomiędzy rondem nr 1 przy dk 66 a rondem nr 2 przy OUD
Rondo nr 3 łączące dobudowywyany fragment dk66 od Węzłą Zachód do obecnej dk19
Rondo przy dk66 przełożenie - od Brańska (okolice węzła Zachód)
Rondo przy dk66 przełożenie od Brańska (okolice Węzła Zachód)
Trasa główna od km 13+000 w stronę malejącą
km 10+650
km 10+650
km 10+650
km 10+650
km 10+700
km 10+700
km 10+700
km 13+075
km 13+075
km 13+075
km 13+075
km 13+075
km 14+400
km 14+400
Miejsce ronda na łacznicy Węzła Północ do obecnej DK19
Miejsce ronda na łacznicy Węzła Północ do obecnej DK19
Miejsce ronda na łacznicy Węzła Północ do obecnej DK19
Miejsce ronda na łacznicy Węzła Północ do obecnej DK19
Zjazd z Węzła Zachód do obecnej dk66 w stronę Brańska km. ok. 14+650
Zjazd z Węzła Zachód do obecnej dk66 w stronę Brańska km. ok. 14+650
Zjazd z Węzła Zachód do obecnej dk66 w stronę Brańska km. ok. 14+650
km 10+700
km 10+700
km 10+700
km 10+700
km 13+000
km 13+000
km 14+700
km 14+700
km 14+700
km 9+400
km 9+400
km 9+400
km 9+400
km 9+750
km 9+900
km 9+900
km 9+900
km 9+900
km 9+900
km 9+900
km 9+900
km 10+250
km 10+250
km 14+400
km 14+400
km 14+400
km 14+400
km 15+250
km 15+250
km 15+250
km 14+400
km 14+600
km 14+800
km 14+800

Styczeń 2024 - ⇅

Grudzień 2023 - ⇅

Listopad 2023 - ⇅

Październik 2023 - ⇅

Wrzesień 2023 - ⇅