Projekt i budowa drogi S19
Haćki - Bielsk Podlaski Zachód

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ
06/09/2021
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

325 986 900,00 zł
/ NUMER KONTRAKTU

2410.9.2020/2021
/ NAZWA KONTRAKTU
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19

Cel i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od miejscowości Haćki do węzła Bielsk Podlaski Zachód oraz fragmentu drogi krajowej nr 66, która zostanie przebudowana w zakresie umożliwiającym skomunikowanie z drogą ekspresową. Ponadto w ramach zadania wykonane będzie połączenie istniejącej drogi krajowej nr 19 poprzez wybudowanie łącznika oraz ronda, które będzie zlokalizowane przed wjazdem do Bielska Podlaskiego od strony Białegostoku.

Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19, oraz wybudowany zostanie na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gmin: gmina wiejska Bielsk Podlaski, gmina miejska Bielsk Podlaski.

W zakres robót wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej S19 oraz drogi krajowej nr 66, na odcinku planowanym do budowy.


Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19, firmą Budimex S.A., odbyło się 06.09.2021 r.

Zaakceptowana kwota kontraktowa wynosi 325 986 900,00 zł (brutto).

Czas trwania budowy to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych.