Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 POLOCHEM Wojciech Misiurny ul. Dekabrystów 3,
44-100 Gliwice
Dostawca środka adhezyjnego - WETFIX
2 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142 B,
02-305 Warszawa
Dostawca mączki wapiennej
3 HPC Polgeol S.A. Berezyńska 39,
03-908 Warszawa
Prace dokumentacyjno-projektowe z zakresu geologii
4 Trakt sp. z o.o. sp.k. ul. Jesionowa 9A,
40-159 Katowice
Wykonanie dokumentacji projektowej
5 Firma Geodezyjno-Kartograficzna „RADIAN” J.J. i B. Osińscy ul. Dąbrowskiego 28/4,
15-872 Białystok
Sporządzenie kompleksowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
6 Suwalskie kopalnie surowców mineralnych Sp. z o.o. ul. Stanisława Staniszewskiego 65,
16-400 Suwałki
Dostawca kruszywa drobnego i grubego
7 VOSA Łukasz Stachoń ul. Skalna 12/11,
43-190 Mikołów
Zaprojektowanie budynków obwodu drogowego
8 Olan Południe Sp. z o.o. ul. Szkolna 6,
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Skropienie warstw oraz podbudowy
9 Ka-Ro Sp. z o.o. Myśliborska 98E lokal nr 149,
03-185 Warszawa
Usługi polegające na prowadzeniu kompleksowej obsługi geodezyjnej wymaganej dla realizacji zadania inwestycyjnego
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o. Szkocja 40,
16-420 Raczki
Dostawa kruszywa (żwiry i piaski)
11 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DIKAR” Dariusz Kruszyński ul. Okrzei nr 2,
84-360 Łeba
Usługi saperskie
12 Kopalnia Wapienia Morawica S.A. ul. Górnicza 42,
26-026 Morawica
Dostawa Kruszywa (kliniec)
13 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor ul. Konińska 12,
62-560 Skulsk
Usługi archeologiczne
14 Śląskie kruszywa naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1,
47-300 Krapkowice
Dostawa kruszywa drobnego i grubego
15 ANIMALLEY - FAUNA PASSAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grójecka 194/169,
02-390 Warszawa
Umowa o usługi nadzoru przyrodniczego
16 ANNA Sp. z o.o. ul. Stalowa 5,
10-420 Olsztyn
Dostawa stali zbrojeniowej
17 Paweł Leoniuk PHU Widowo 130A, 17-100 Bielsk Podlaski Umowa dostawy kruszywa (piasek sychosiany)
18 AUTO DETAILING WASH ELŻBIETA JÓŹWIAK ul. Kolejowa 1, 17-100 Bielsk Podlaski Usługa mycia aut
19 Krzysztof Czeszkiewicz Usługi Transportowe Poćkuny 12, 16-500 Sejny Transport
20 Max Mroll Wiesław Jankowski ul. Sikory-Pawłowięta 12, 18-204 Kobylin Borzymy Wynajem sprzętu budowlanego
21 AIDA SPÓŁKA Z O.O. ul. Sienkiewicza 79A, 15-003 Białystok Dostawa cementu
22 Firma sprzątająca Marta Guziak ul. Lipowa 184/14, 17-200 Hajnówka Usługa sprzątania
23 EMO sp. z o.o. Hryniewicze 62 A, 15-378 Hryniewicze Usługa wycinki drzew i krzewów
24 INTERHAL sp. z o.o. ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 12/43, 43-400 Cieszyn Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniiu magazynu soli 24mx36m
25 Tramad Serwis Opole Sp. z o.o. ul. Torowa 4, 45-073 Opole Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wytwornicy solanki MZK- 5 dla NaCl wraz z przeglądami serwisowymi (2 razy w roku) przez okres 5 lat oraz dosrawie i montażu wytwornicy chlorku wapnia MZK- 5 dla NaCl wraz z przeglądami serwisowymi (2 razy w roku) przez okres 5 lat
26 ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna k/Leszna roboty budowlane polegające na dostarczeniu materiału i kompleksowym montażu konstrukcji stalowych dla obiektów PZGs w km 6+700 z blach falistych SuperCor typ SC-15NA oraz dostarczeniu materiału przepustów ekologicznych tj. rur stalowych spiralnie karbowanych HCPA
27 MTM „Nowum” sp. z o.o. ul. Krężnicka 135 B,
20-518 Lublin
Roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny